Av.Serhan KOÇAKLI

Av.Serhan KOÇAKLI
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu

Serhan Koçaklı, İstanbul’un büyük çaplı bir hukuk bürosunda edindiği yedi yıllık çalışma tecrübesinden sonra, 2010 yılında Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu’na ortak olmuştur. Serhan Koçaklı, genel şirketler hukuku, ticaret hukuku, finansman, gayrimenkul hukuku alanlarında tecrübe sahibidir.

Serhan Koçaklı çalışmalarında özellikle gayrimenkul sektörüne ağırlık vermiş olup, imar,  inşaat ve proje geliştirme konuları başta olmak üzere gayrimenkul hukuku alanında tecrübe sahibidir. Gayrimenkul hukukuna ilişkin konularda müteahhitler, yatırım fonları, inşaat şirketleri,  malikler, oteller, kiracılar ve diğer tüm ilgili tarafları temsil etmektedir. Bu çerçevede, gayrimenkul satın alınması, kiralanması ya da irtifak hakkı kurulması suretiyle geliştirilmesine ilişkin olarak sayısız projede danışmanlık yapmıştır.  Ayrıca, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin projelerine ilişkin olarak genel ticaret hukuku konularında danışmanlık yapmış olup, gayrimenkul işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflara ilişkin mütalaalar da hazırlamıştır.

Serhan Koçaklı, halihazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin gayrimenkul programlarında gayrimenkul hukuku dersleri de vermektedir.