Dr. Duygu Erten

Dr. Duygu ERTEN Dr. Duygu ERTEN
Yönetim Kurulu Başkanı
ÇEDBİK
Turkeco Enerji İnşaat

Dr. Duygu Erten, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olduktan sonra, ABD’de İnşaat ve Çevre Doktorası yapmış ve Princeton Üniversitesinde araştırmacı olarak çalışmıştır. ABD’de geçen profesyönel çalışma hayatının yanısıra, Los Angeles’da ki USC İnşaat Fakültesi, Koç ve Sabancı Üniversitelerinin İşletme Fakültelerinde ders vermiş, halen de Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde part-time öğretim görevlisidir. UNEP 2010 “Yeşil Binalar” Raporunun yazarlarındandır. Gelişmekte olan ülkelerin sertifika sistemleri için çalışan “Sosyo-Ekonomik Kategori Komitesi (IAP), LEED-International Yönetim Kurulu ve Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı Araştırma ve Teknik Geliştirme Komitesi üyesidir. ABD’de yetkin mühendis (PE) olup DGNB, LEED ve BREEAM yeni, varolan binalar ve yerleşme sertifikasyonlarının yanısıra LEED Faculty lisansına sahip tek profesyöneldir. 2007-2013 yılları arasında eş-kurucusu olduğu ÇEDBİK’de Uluslararası İlişkilerden sorumlu Başkan Yardımcılığı yapmış, 2013 yılında ise Başkan olmuştur.

2008-2009 yıllarında “Clinton İklim Girişimi” Projesinin İstanbul direktörlüğünü yaparak Belediye Binalarının enerji verimli olmaları ve Bayındırlık Bakanlığı “Enerji ve Sürdürülebilirlik Şurası” üyeliği yaparak kamu stratejilerinin yeşil binaları kapsamalarına destek vermiştir. 2010 yılında kurduğu ve İcra Kurulu Başkanlığını yaptığı TURKECO İnşaat ve Enerji, sürdürülebilirlik konusunda bina, yerleşmeler ve kent ölçeğinde sorunlara stratejik çözümler yaratan bir müşavirlik firmasıdır. 2012 yılında global sürdürülebilirlik hareketine yaptığı katkılar ve ÇEDBİK’in kurulmasında liderlik ettiğinden dolayı Dünya Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen “Dünya Yeşil Binalar Konseyi Başkanlık Ödülü” almıştır.

<<< Konuşmacılar